Рамка на обектния модел на страници с Java и WebDriver

  • IT guru

Този урок е втората част от разработката на Test Automation Framework. В първата част научихме как да създадем структурата на рамката ...